تاریخچه ی شمشیر بازی

1:جنگجویان{گلادیاتورها}

یولبه کارگیری شمشیر در جنگها,در سراسر جهان باستان رواج داشته است و نمی توان سرزمین خاصی را اغازگر استفاده از شمشیر دانست.نقش برجسته ای از مصر باستان برجای مانده است که مسابقه شمشیربازی را در ١٢٠٠سال پیش از میلاد تصویر می کند.در خصوص به کارگیری شمشیر به عنوان نوعی وسیله ورزشی شاید بتوان رم باستان را نیز پیشگام خواند.

از دیدگاه امروز,سنت گلادیاتوری را با هیچ ملاک و معیار متساهلانه ای نمی توان ورزش نامید.ولی در زمان خود,مصاف گلادیاتور ها_با یکدیگر یا حیوانات درنده_که غالبا به مرگ آنها می انجامید,گونه ای  بازی و «ورزش» به شمار می رفت.شاید این سعبانه ترین ورزشی باشد کهجهان تا به امروز شناخته است.امپراطوری رم بیش از 300سال شاهد مبارزه ی مردانی بود که آماده ی هلاک ساختن یکدیگر بودند.هر شهر بزرگ برای این بازی مرگبار,میدانی خاص خود داشت و تماشاگران انبوه این پیکار جنون امیز,نه تنها از خونریزی لذت می بردند,بلکه گاه خود در آن مشارکت می جستند.بدین ترتیب که هرگاه گلادیاتوری شکست می خورد و حریف بر وی ترحم می کرد,سیل جمعیت مداخله کرده,با اشاره ی مرسوم دست,کشتن و قطعه قطعه ساختن او را خواستار می شد.

 Go to fullsize imageGo to fullsize image

   گلادیاتورها در مدارس ویژه ای که به دولت یا ثروتمندان شهرها تعلق داشت,اموزش می دیدند.از جمله ی این اموزشها, استفاده از انواع شمشیرهای رایج در ان زمان بود.

Go to fullsize image

2:سبکهای گوناگون شمشیربازی

خوشمزه1:شمشیرزنی آلمانی قرن 16

2:دوساک

3:سامورایی

Go to fullsize imageGo to fullsize image

Go to fullsize image

4:شمشیر سابر{زورو}

Go to fullsize imageGo to fullsize image

 

/ 0 نظر / 24 بازدید