# تیم_تهران

مسابقات انتخابی تیم تهران

نفر ششم آتنا پارسا جوانان سروناز مرتضوی مطهره محسنی مریم محمدمیرزا الناز عمادی راد مینو معبودی انت دانیالیانتن کیمیا ایمنی آتنا پارسا تیم های تشکیل شده : فلوره نوجوانان تهران: سروناز مرتضوی مطهره ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 24 بازدید